Menu

34. Mikola Sándor tehetségkutató fizikaverseny

VERSENYKIÍRÁS

2014/2015-ös tanév

 

A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik:
A 9. évfolyam döntőjének szervezői: Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet
Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös
H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu

A 10. évfolyam döntőjének szervezője: Simon Péter
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el:
http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők.

 

A verseny célja:

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

 

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

  • I. kategória: gimnázium 9. évfolyam
  • II. kategória: gimnázium 10. évfolyam
  • III. kategória: szakközépiskola 9. évfolyam
  • IV. kategória: szakközépiskola 10. évfolyam

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

  • meg nem engedett eszközök használata
  • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

 9. évfolyam:

 1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás. Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő, Hooke törvénye. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:

1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferdehajítás. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli egyenlet.

Valamint

Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

vagy

Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Munkaszámítás homogén elektromos térben.

vagy

Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények.

 

A nevezés módja, határideje:

A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html lehet nevezni. A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok nevének és számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is.

Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2015. január 10.

Az 1. fordulón a nevezés díjtalan!

 

A verseny fordulói:

1. forduló: 2015. február 10. (kedd) 14 – 17 h-ig, , a tanulók iskoláiban

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.
Az első forduló feladatlapját 2015. február 5-ig kapják meg e-mailen a megyei/fővárosi versenyfelelősök. A forduló feladatlapját a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelősei és a fővárosi versenyfelelős e-mailen küldik tovább az érintett iskolák központi e-mail címére 2015. február 10-én 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.

A második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette. A nevezés akkor válik véglegessé, amikor a 2.000 Ft/tanuló részvételi díj kiegyenlítésre kerül. Az iskolák képviselőit megkérjük, hogy a 2. fordulóra való nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát, az iskolai (1.) fordulón elért pontszámot, a számlázási nevet címet, valamint a postázási címet is amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel. A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze és utalják át a megkapott számla alapján a “Leőweyért Alapítvány” OTP Banknál vezetett 11731001-20123952 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a számlaszámot, az iskolából induló versenyző tanulók iskoláját és létszámát! A nevezési határidő 2015. március 01.
Számlázási kérdésekkel a gazdasági ügyintézőt, a 72/518-482 telefonon lehet keresni.

A 2. fordulóra nevezett diákok és felkészítő tanáraik névsorát a megyei/fővárosi versenyfelelősök 2015. március 5-ig kapják meg az Alapítványtól, hogy a megyei fordulót megszervezhessék.
A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A3-as méretű, kettéhajtott nevezési lapot.
2. forduló: 2015. március 17. (kedd) 14 – 17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban
A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.
A második forduló feladatlapjait a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé 2015. 04. 10-ig:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be.

3. forduló: 2015. május 3 – 5. (Az írásbeli érettségik időpontjában)

9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

10. évfolyam: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján lehet.

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.

A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.

 

Díjazás:

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola-érmet is kap.


ugrás az oldal tetejére