Menu

Nukleáris szaktábor

A Szaktábor szervezője a Magyar Nukleáris Társaság, a lebonyolításban részt vesz a FINE. A tábor célja felkelteni a diákok érdeklődését a téma iránt. A tábor alatt elhangzó előadások betekintést nyújtanak a magfizika, a méréstechnika, a sugár- és környezetvédelem, az energetika, valamint az anyagtudomány világába.

A diákok az atomenergetika területén dolgozó szakemberek segítségével sajátíthatják el az atomenergetika, a technika elméleti és gyakorlati fejezeteinek egy-egy részét érdekes programok keretében. A diákok először elméleti oktatáson vesznek részt, ahol a meghívott előadók (egyetemi oktatók, elismert kutatók és az ipar képviselői) tartanak előadást. Az előadások magfizikai ismereteket (atommag felépítése, bomlások törvényszerűségei, természetes és mesterséges radioaktivitás), méréstechnikát (radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása, méréstechnikai alapfogalmak, sugárzások detektálása, mérőeszközök), a magfúzió alkalmazásának lehetőségeit, a sugárvédelem alapjait, a dózismérő rendszerek felépítését, a radioaktív hulladékok kezelésének lehetőségeit tárgyalják.

Emellett ismertetésre kerül az anyagtudomány és nukleáris technika kapcsolata, a szimulációs programok működése, a nukleáris technika katonai alkalmazásai és a radioaktív izotópok orvosi felhasználása is. A korábbi táborokban a napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő klímaváltozásról, a megújuló energiaforrások felhasználhatóságának nehézségeiről, az atomenergetika hazai és nemzetközi helyzetéről egyaránt beszámoltak a meghívott szakemberek. A diákok információt kaptak a radioaktív hulladékok hazai elhelyezéséről, valamint az Európai Spallációs Neutronforrás (ESS) terveiről és lehetséges magyarországi megvalósulásáról is.


ugrás az oldal tetejére