Menu

Öveges József Díj

Pályázati kiírás a 2014. évi Öveges díjra

 

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének erősítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006. márciusában Öveges József Díjat alapított. Az Öveges Díj egy bronzból készült kisplasztika (Farkas Pál szobrászművész munkája), a díj elnyerését tanúsító oklevél, valamint 2014-ben 250 000,- Ft egyszeri szakmai díj. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el, az általuk benyújtott pályázat alapján. A Díj Alapító Okirata itt olvasható.

Ez úton hívjuk fel a fizikatanárokat, pályázzanak az órákon bemutatott (tanári vagy tanulói) kísérletekkel. évi

A pályázat tartalmi és formai részletei:

 • Személyenként évente egy pályázat nyújtható be.
 • A pályázatban leírt (egy vagy több) kísérlet egy témakörhöz tartozó legyen.
 • Pályázni lehet megvalósított új kísérletekkel, illetve régi kísérletek korszerűbb megvalósításával, amelyek akár technikai (pl. számítógéppel támogatott kísérlet) akár didaktikai újdonságokat tartalmaznak.
 • A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban bemutatott kísérletek eredetéről és újdonságtartalmáról (saját ötlet, másnak az ötlete átdolgozva, megújítva stb.).
 • Számítógépes szimulációk nem minősülnek kísérletnek.
 • Nem lehet pályázni olyan készletekkel, kísérletekkel, amelyeket a pályázó korábban már gazdaságilag hasznosított (pl. kereskedelmi forgalomban kapható).
 • A két példányban benyújtandó pályázatnak olyan részletes leírást (esetleg egyéb adathordozót, videót, CD-t, stb.) kell tartalmaznia, amelynek alapján
  * a Kuratórium értékelni tudja a pályázatot a díj Alapító Okiratában részletezett szempontok szerint;
  * más fizikatanár kollégák képesek a kísérlet átvételére saját iskolájukban.

 

Pályázás módja

A pályázat jeligés, ezért a pályázónak sehol sem szabad feltüntetni a nevét a pályázaton. A pályázathoz csatolni kell egy lezárt borítékot, amely kívül a pályázat jeligéjét (kódját), belül a pályázó nevét és egyéb adatait tartalmazza. Ezt a borítékot a Társaság titkára bontja fel az után, hogy a Kuratórium az összes pályamunkát pontozta.

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul ahhoz, hogy neve és elért pontszámai felkerüljenek a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott Öveges Díj honlapra; a Díj elnyerése esetén a pályázat(ok)ban leírt kísérletek közül a Kuratórium által arra alkalmasnak ítéltek ugyancsak felkerüljenek az Öveges Díj honlapra, ahonnan szabadon letölthetők, és oktatási célokra térítés nélkül felhasználhatók lesznek (Öveges Díj Alapító Okirat 7.§).

A pályázat benyújtási határideje:
2014. október 10. péntek (postabélyegző kelte).

A pályázat benyújtási címe:
Somfai Barbara, a Magyar Nukleáris Társaság titkára,
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
1525 Budapest, Pf. 49

A pályázat jeligés jellege miatt a Kuratórium csak postán érkezett pályázatokat tud elfogadni.

 

Elbírálás

A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli.

Az értékelés szempontjai:
Szakmai tartalom: 20 pont
Könnyű iskolai megvalósíthatóság: 12 pont
Újdonságtartalom: 10 pont
Kapcsolódás a modern fizikához: 10 pont
Alkalmasság tanulói kísérletre: 10 pont
Kapcsolat nukleáris ismeretekkel: 8 pont

Összesen: 70 pont

A pályázatra kapott pontok hozzáadódnak az előző években gyűjtött pontok 0,5-szereséhez. A korábbi években kapott pontok akkor is feleződnek, ha abban az évben a pályázó nem nyújtott be pályázatot. Csak az a pályázat vehető figyelembe, amely mind a Szakmai tartalomra, mind pedig a Könnyű iskolai megvalósíthatóság szempontra nullától különböző pontot kapott. Minden évben az a fizikatanár nyeri el a díjat, akinek a pontversenyben a legtöbb pontja van. Aki elnyerte a díjat, annak a pontjai nullázódnak. A következő években azonban továbbra is részt vehet a versenyben, pontokat gyűjthet, és a díjat ismét elnyerheti.

 

Díj kiosztása

A nyertes pályázónak a Magyar Nukleáris Társaság elnöke 2014. december elején az Ünnepi Közgyűlésen adja át az Öveges József Díjat. A pályázónak kb. 20 perces előadás keretében be kell mutatnia legérdekesebb kísérleteit, amelyek a Díj elnyeréséhez segítették.


ugrás az oldal tetejére