Menu

Felhasználási feltételek

A “www.atomenergiainfo.hu” internetes oldalára belépő személy (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

 1. Az “atomenergiainfo.hu” oldalai (grafika, szerkezet, játék stb.) és azok tartalmai (cikkek, fotók, videók és egyéb szöveges tartalmak) teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak.
 2. Az atomenergiainfo.hu weboldalon található minden tartalom a Kotimex Hírügynökségi Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona.
 3. Az Kiadó fenntart minden, az internetes oldal másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
 4. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az internetes oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.
 5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Jogsértés esetén a Kiadó követelheti a jogsértő magatartás abbahagyását és kárának megtérítését.
 6. Az oldalról szöveges tartalmat (pl.: cikk, hír, blog bejegyzés), álló és mozgó képet átvenni csak az oldalra való hivatkozással lehet. Ez esetben átvevő vállalja, hogy:
  a) nem módosítja a szöveges tartalmak eredeti információit
  b) a letöltött állóképi tartalmakat változatlan formában használja fel
  c) a mozgóképi tartalmak felhasználása kizárólag az “atomenergiainfo.hu” által megosztott forrásokból lehetséges (videó megosztók URL címei által)
  d) az “atomenergiainfo.hu”-ra utaló hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 7. Más szerzők honlapunkon felhasznált alkotásai szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
 8. Az “atomenergiainfo.hu” URL címek felhasználásával más internetes oldalakra is hivatkozhat. Jelen weboldal üzemeltetőinek nem állhat ellenőrzése alatt az ilyen eljárással említett források működése. Azok adatközléséért, valamint személyiségi és adatvédelmi jogokban való eljárásáért a Kiadó semmilyen felelősséget nem tud vállalni.
 9. Az “atomenergiainfo.hu” törekszik az oldalon megjelenített tartalmak lehető legkorrektebb közlésére. Ugyanakkor az itt található információk pontossága és teljessége nem garantált. Az oldal tartalmazhat technikai pontatlanságokat és elírásokat. A Kiadó nem vállal felelősséget a tekintetben, hogy az oldalon közzétett bármely adat pontos, naprakész és teljes. Ennek megfelelően amennyiben Ön bármilyen döntést hoz az oldalon szereplő eseményekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és személyekkel kapcsolatban, ajánlatos a honlapon szereplő adatok, pontosságát és teljességét ellenőriznie.
 10. Az “atomenergiainfo.hu” saját felületén, regisztráció során létrehozott, illetve más közösségi oldalakon regisztrált felhasználói fiókjukkal bejelentkezve ­- továbbiakban: Regisztrált Felhasználó- hozzászólási lehetőséget kapnak. A hozzászólást publikáló Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzászólása elküldésével az arra vonatkozó szerzői jogairól lemond. Az “atomenergiainfo.hu” fenntartja a jogot a hozzászólások moderálására, tématartásra, a törvénybe ütköző tartalmak eltávolítására, az oldal képének egységére, illetve a kulturált beszélgetés fenntartására. A moderátori beavatkozásra okot adó felhasználók regisztrációját az oldal üzemeltetői külön értesítés nélkül megszüntethetik.
 11. Amennyiben a Felhasználó vagy Regisztrált Felhasználó miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt a Kiadó felé, a Kiadó az őt terhelő költségeket a Felhasználóra, Regisztrált Felhasználóra tovább háríthatja.
 12. Esetleges jogvita esetén a Kiadó a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 13. A Regisztrált Felhasználóink között “újságíró” státusszal rendelkezők letöltési jogosultságot kapnak a Galéria menün belül.
 14. A “Letöltés” funkció kizárólag a 6. pontban rögzített “átvétel” technikai segítségére szolgál. A letöltő a letöltéssel semmilyen plusz jogosultságot nem szerez az így rendelkezésre bocsájtott tartalmak felett. Így különösen azok másolásával, terjesztésével kapcsolatban. A rosszhiszemű – így különösen a letöltött mű integritását sértő – felhasználás jogi felelősségre vonással járhat.
 15. Az oldalon történt regisztrációt követően “újságíró” státuszt az alábbi email címen lehet kérni: szerkesztoseg@atomenergiainfo.hu
 16. A kérelmezés önmagában nem eredményez újságírói státuszt.  Munkatársaink a kérelem megalapozottságát ellenőrizhetik és az indokolatlan kérelmeket elutasíthatják.
 17. A fenti rendelkezések értelmezésében Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.
ugrás az oldal tetejére