Menu

Atommag

Atommag

Mi az atommag?

 

Az atommag az atom – 10-5 nm nagyságrendű átmérővel rendelkező – pozitív töltésű központi része. Az atommag adja az atom tömegének több mint 99,9%-át. Nukleonokból, azaz semleges neutronokból és pozitív töltésű protonokból áll. Ez alól kivétel a hidrogén atommagja, amelyben csak  egyetlen proton van. Az atom semlegességét az biztosítja, hogy az atommag protonjainak száma megegyezik az azt körülvevő elektronburokban lévő, negatív töltésű elektronok számával. Mivel az elektronok tömege elhanyagolható, az atom tömegét gyakorlatilag annak magja adja. A protonok számának változásával változik az anyag kémiai tulajdonsága is, a különböző neutronszámú változatokat pedig az adott elem izotópjainak nevezzük. Az atommag hasadása során energia szabadulhat fel.

A protonok száma közvetlenül mutatja a rendszámot, amely az atom kémiai minőségét megszabja. Ha valamely atom magjában megváltozik a protonok száma, megváltozik az atom kémiai minősége is. Az atommagban található, elektromos töltéssel nem rendelkező neutronok és a pozitív töltésű protonok egész számú összege adja meg az atom tömegszámát (ezt A-val jelöljük): 12C, 1H, stb. Az azonos rendszámú (protonszámú), de különböző tömegszámú atomokat izotópatomoknak nevezzük. A periódusos rendszer elején levő elemeknél, a hidrogén kivételével, az atommag ugyanannyi neutront tartalmaz, mint ahány protont, tehát a tömegszáma a rendszám kétszerese. A 13-as rendszámú elemtől (az alu­míniumtól) kezdve a neutronok száma növekedni kezd, és a rendszer végén levő uránban már több mint másfélszerese a protonok számának. Az atomfizikában meg szokták adni az elemek Z rendszámát az elem jelétől balra lent és A tömegszámát balra fent (, …,…).


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére