Menu

Felezési idő

 Felezési idő

Mi az a felezési idő?

 

Az az idő, ami alatt a részecskék fele elbomlik. Jele t1/2. Jellemző minden egyes anyagra. Néhány ezredmásodperctől milliárd évekig terjedhet. Minden radioaktív izotópfajta egyedi és jellemző tulajdonsága. Az izotópok esetében ez az idő a másodperc törtrésze és évmilliárdok között mozoghat. Az eddig ismert leghosszabb idejű izotóp a 128 Te (tellúr) 1,5*1024 éves felezési idővel, a legrövidebb a 216mRa (rádium) 7*10-9 s (7 ns, azaz 7 nanoszekundum) idővel.

Az aktivitás és a felezési idő kapcsolatban áll egymással. Minél több bomlás történik adott számú radioaktív atom esetén, annál hamarabb következik be a magok felének elbomlása, így az aktivitás fordítottan arányos a felezési idővel.

Amennyiben egy baleset során radioaktív anyagok kerülnek ki a környezetbe, eleinte a rövid felezési idejű izotópokra kell figyelni, ezek képviselik a legnagyobb aktivitást. Tipikus példa erre a 131 I (jód).

A legjobban figyelt radioaktív izotóp a 137 Cs (cézium), mivel 30 év alatt feleződik.

226 rádium: 1580 év
210 polónium: 136 nap
227 aktínium: 22 év
238 urán: 4600 millió év
237 neptúnium: 2,2 millió év
239 plutónium: 24 000 év
protaktínium: 34 300 év
97 technécium: 2,6 millió év
90 stroncium: 25 év
232 tórium: 19 900 millió év


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére