Menu

Hőenergia keletkezése a reaktorban

uran-235
A természetben található elemek közül az urán 235-ös izotópja különleges tulajdonságokkal rendelkezik.

 

Ha lassú neutron találja el, nagy valószínűséggel elhasad. A hasadáskor keletkező két hasadvány nagy sebességgel – több ezer km/s – távolodik a hasadás helyétől, mivel azonban szilárd anyagban mozog, néhány század milliméteres út megtétele során lefékeződik. Ennek, illetve a keletkező sugárzás egy részének elnyelődése következtében nagy mennyiségű hőenergia szabadul fel. A maghasadás a fűtőelemek belsejében megy végbe, a keletkező hőenergiát nagynyomású hűtővíz szállítja el a fűtőelemek felületéről a gőzfejlesztőkbe. Egy urán 235-ös atommag hasadása során 200 MeV – 3.10-11 Joule – energia szabadul fel. (50 millió szénatom elégetésekor keletkező energiának felel meg.) A fűtőelemeket a reaktorban helyezik el. A reaktor szolgál a maghasadáson alapuló hőfelszabadító folyamat – láncreakció – szabályozott módon történő megvalósítására. A rendszer elemei: aktív zóna a fűtőelemekkel, primer hőhordozó csővezeték, főkeringtető szivattyú, gőzfejlesztő, reaktortartály, térfogatkiegyenlítő, turbina, generátor, kondenzátor, szivattyú, hűtővízrendszer, szabályozó és biztonságvédelmi rendszer.


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére