Menu

Nők a nukleáris energetikában

win-europe Nők a Nukleáris EnergetikábanTöbb mint húsz éve működik a Women in Nuclear (WIN), amely olyan nőket képvisel világszerte, akik az atomenergetika területén dolgoznak. Ők azok, akik jól ismerik a nukleáris technológia folyamatait, s ismereteiket megosztják a közönséggel. Kérdések és válaszok pró és kontra, sajátos nyelvezettel, kicsit más megközelítéssel, türelemmel és összetartással: Hanti Ágota, a Women in Nuclear Magyarország elnöke, illetve Kissné G. Ludmilla korábbi elnök, a Women in Nuclear Europa, a WIN Global Boards és Executive tagja válaszolt kérdéseinkre.

 

Miért fontos, hogy a nők önmagukat képviseljék az atomenergetika terén? Azért, hogy kapcsolatot alakítsanak ki a lakosság széles rétegeivel, különösen a nőkkel, hiszen egymást megértve a ráció mellett az érzelmi szempontokat is szem előtt tartják. A hangsúly a tájékoztatáson és a kapcsolatépítésen van. A Nők a Nukleáris Energetikában Magyarország (WIN Hungary) elnökének választották idén év elején Hanti Ágotát, aki régóta képviseli a szervezetet és kapcsolatokat épít más szakmai testületekkel.

Atomenergia Info (AI): Hogyan érte a kinevezés? Mennyiben más, illetve több feladatot lát el a WiN keretén belül?


Hanti Ágota, a WIN Magyarország elnöke - Nők a Nukleáris EnergetikábanHanti Ágota (HA) a WIN Magyarország elnöke: Nem ért váratlanul a feladat, mert elődöm, Kiss Zoltánné G. Ludmilla már évek óta tudatosan bevont a vezetési feladatok ellátásába, mondhatnám azt is, hogy kiszemelt erre a feladatra, de persze a tagság támogatására is szükség volt. A kiválasztás alapja pedig valószínűleg az volt, hogy a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) alapító elnöke voltam – melyre szintén Milla ösztönzött sok-sok évvel ezelőtt, így az elkötelezettségem adott volt. A WIN és a FINE is a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) szakcsoportja, azonos célok mentén, de más korcsoportokat megcélozva azért tevékenykedik, hogy érthetővé, elfogadhatóvá tegye a nukleáris energiát a lakosság bizonyos rétegei számára. A célunk tehát közel azonos, csupán a célközönség eltérő és a kommunikációs eszközök megválasztásában van némi különbség. A WIN-hez a szakmaiság mellett személyes kapcsolat is fűz, ugyanis édesanyám a WIN egyik alapító tagja volt. Mindketten több éven keresztül – de nem egy időben – az MNT elnökségében is vállaltunk feladatokat. A WIN tagsága a nukleáris energetika több területén különböző szakmákat gyakorló és nagy tapasztalattal rendelkező nőkből áll. Saját hazai és nemzetközi szakmai tapasztalataink erősítettek meg bennünket abban, hogy a villamosenergia-ellátás biztonsága egy mindenütt jelenlevő és időtlen probléma, amely a nukleáris erőműveket üzemeltetők részéről magában foglal olyan tágabb, akár etikainak is tekinthető kérdéseket is, amelyek túlmutatnak a technikai-szakmai szempontokon, mint például a környezetvédelem vagy a lakosság részéről való elfogadottság. Az éghajlatváltozás miatti tudatosság kialakítása és az atomenergetika szükségességének magyarázata, a különböző technológiákkal megvalósított villamosenergia-ellátás racionális költségeinek alakulása és azok figyelemmel kísérése, a villamosenergia-ellátást biztosító technológiák működtetésének és kockázatainak megismerése fontos a lakossági felhasználók számára is. Nekik a nukleáris energia további alkalmazásának elfogadásához szükségük van ismeretekre, érvekre, szükségük van a felmerülő aggályok eloszlatásához szakmai magyarázatra, vagy éppen csak annak bemutatására, hogy mi is lehet a szerepe az atomerőműnek a biodiverzitás megőrzésében.

AI: Hogyan zajlik jelenleg a párbeszéd a WIN által az atomenergiáról a nők között? Melyek ennek a lényeges elemei?


HÁ: 
Nem csak a nőkkel folytatunk párbeszédet, hiszen az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden társadalmi réteg számára vannak testreszabott előadásaink. Évente változik, hogy éppen a nagyon fiatalok, vagy a nyugdíjasok vannak többen a tájékoztató előadásainkon. Persze ez abból adódik, hogy keressük a kapcsolatot iskolákkal és nyugdíjas szervezetekkel egyaránt. Emellett próbálunk kapcsolatot teremteni politikusnőkkel, óvónőkkel, tanárokkal, az atomerőmű szűkebb környezetében élőkkel, de az is előfordul, hogy szakminisztérium keres meg minket. A 13-20 éves korosztályú fiatalok között a képregény kiadványunk népszerű, a lakosság szélesebb rétege pedig a fesztiválokon kihelyezett sátrunkban találkozik velünk. Számomra például az egyik legkedvesebb fesztivál a paksi Gastroblues, ahol bebizonyosodott az idén is, hogy az atomerőműves dolgozók is szívesen beszélgetnek velünk, töltik ki a nukleáris totót. Három, főzőversenyről való oklevél is bizonyítja, hogy sütni-főzni is jól tud a csapatunk. Általános- és középiskolák meghívására tartunk ismeretterjesztő előadásokat előre meghatározott témákban, és apró tárgyakkal jutalmazzuk azokat, akik hibátlanul töltik ki a nukleáris totót, képviseltetjük magunkat a középiskolások számára szervezett Nukleáris Táborban is minden nyáron.

Mindez persze felkészüléssel is jár, hisz mást jelent a szakmán belül dolgozni és mást jelent a nukleáris energiáról és az atomerőműves technológiákról, valamint azok szűkebb és tágabb biztonsági, környezeti hatásáról, jelentőségéről úgy beszélni, hogy azt a kívülállók is megértsék. Éppen ezért saját képzéseket szervezünk, kapcsolatban vagyunk az atomerőmű vezetésével, a nemzetközi és ezen belül az európai WIN-szervezetekkel; szinte napi szinten követjük a nukleáris szakmához és az energetikához kapcsolódó hazai és külföldi híreket, a szaklapokban megjelenő cikkeket.

A korábbi elnök, Kiss Zoltánné G. Ludmilla a továbbiakban a WIN Europa, WIN Global Boards és Executive tagjaként számos országban tart előadást az atomenergetika előnyeiről, jelenéről és jövőjéről.

Kiss Zoltánné G. Ludmilla (KZGL), a WIN korábbi elnöke: Ágota remekül összefoglalta az aktuális elemeket. Számomra az volt a legfontosabb, hogy önzetlenül, a legnagyobb körültekintéssel és a rendelkezésre álló legpontosabb műszaki háttér felhasználásával képviseljük a nukleáris szakmát. Az érzelmi töltés minding a munkánk része volt. Azt tapasztaltam, hogy hitelesek voltunk, vagyunk – egészíti ki Kissné G. Ludmilla.

 

AI: Miért fontos kiemelni a nukleáris technológia érzelmi megközelítését?

Kissné G. Ludmilla, a WIN korábbi elnöke - Nők a Nukleáris EnergetikábanKZGL: Mert a közvélemény az atomenergetikát a mai napig is vegyes érzelmekkel fogadja. A felvetett kérdéseket műszaki indoklással és érveléssel mindig lehet kezelni. Az érzelmi többletet azonban csak akkor szükséges hozzáadni részünkről, ha maga a válasz is rendelkezik hasonlóval. Így a kettő együtt megnyugtató választ tud adni. Ezért van a WIN, hogy ezt a többletet megadhassa. Természetesen erre csak akkor képes, ha az érzelmi álláspont mindazokon a műszaki alapokon nyugszik, amelyek a kérdés technikai megválaszolásához szükségesek. Csak érzelmekkel nukleáris ügyeket nem lehet kezelni – magyarázza Ludmilla. − A közvélemény a média közvetítésével általában a nukleáris technológiával kapcsolatos negatív hírekről kap tájékoztatást. Mi az előadásainkban és a képregényünkben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyes energiafajtákat úgy mutassuk be, hogy melyek azok előnyei, hátrányai. Érdeklődés esetén nagyon őszintén beszélünk Csernobilról, Fukusimáról, vagy a radioaktív hulladékok témájáról, ugyanis az ezek kapcsán kialakult negatív érzelmeket szeretnénk átbillenteni pozitív, az atomenergiát elfogadó attitűddé. Így nem vádolhat bennünket senki olyannal, hogy egyoldalúan lobbizunk a nukleáris energetika mellett. Meg kell mutatnunk azt is, hogy miért és hogyan van helye az atomenergetikának a jövő energia- mixében. A gyerekek számára természetessé kell tennünk azt, hogy a nukleáris energia tiszta, nélkülözhetetlen és helye van az energiamixben. A felnőttek részére pedig azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy miért tesz lehetővé az atomerőművek által termelt villamos energia stabilabb ellátást, mint például a megújulók.

 

AI: Milyen tapasztalatok vannak, az atomenergetika mely területei érdeklik leginkább a nőket hazánkban és a világban?

KZGL: A nukleáris energetika területén bennünket mint nőket két fontos kérdés foglalkoztat jelenleg. Elsőként az atomenergetika jövője és másodsorban a nukleáris hulladékok kezelésének kérdése.

Van egyfajta bizonytalanság a jövőt illetően, ami itthon is jellemzi a szakmát. Mi lesz például paksi bővítéssel? A választ keressük, ami természetesen sokféle lehet, de a keresés a mi szempontunkból most elsősorban arra irányul, hogy mi mint nukleáris nők ismerjük meg a választ. Mert csak akkor tudjuk képviselni azzal a speciális többlettel mint nők, ha ismerjük.

A nukleáris hulladék a szakma gyenge pontja. Itt kettős feladatunk van: egyrészt folyamatosan rá kell irányítanunk a szalma figyelmét a terület fejlesztésének a fontosságára és a helyzet javítására. Ez azt jelenti, hogy a felhalmozott nukleáris hulladékkal hatékonyan foglalkozni kell, hogy többek között a paksi telephelyen is minél kevesebb kezeletlen hulladék kerüljön tárolásra. Másrészt a közvéleménynek azzal érvelünk, hogy a megfelelően kezelt és tárolt hulladékok nem jelentenek többletkockázatot.

HÁ: Valóban, az atomenergetikával kapcsolatban ma a nők arra kíváncsiak, hogy jó-e az alkalmazása a környezet szempontjából, tudjuk-e kezelni a radioaktív hulladékokat és biztonságos-e az üzemeltetés, hiszen a gyerekeik jövője számukra a leglényegesebb szempont. Hazánkra még nem jellemző, de a nyugati országokban nagy az érdeklődés az atomenergetika iránt, sokkal nagyobb arányú a műszaki tudományok – közte a nukleáris technika – iránti érdeklődés. Arányaiban sokkal több a fizikus, energetikus, mérnök, kutató a nukleáris energetika egyes területein. Persze az is igaz, hogy a WIN-szervezetek is igyekeznek a nők figyelmét ráirányítani a műszaki szakterületekre. A WIN-szervezetünk támogatást ad a fizikatanároknak, és díjazzuk a Szilárd Leó fizikaversenyen legjobb helyezést elért tanulólányt.

 

AI: A nők másképpen viszonyulnak az atomenergiához, mint a férfiak?

KZGL: Nem tapasztaltam alapvető különbséget, de eltérő hozzáállást igen. A női lélek minden új kihívást vagy eseményt általában nagyobb aggódással fogad. Jobban érdekli a közvélemény által megformált vélemény és jobban törekszik azt megválaszolni. És nagyon fontos számára a visszajelzés.

HÁ: A nők semmiképpen sem mondhatók kevésbé racionálisnak, mint a férfiak. Amiben igen, az a villamos áram ára és a környezetért való felelősségvállalás. Ez a két fő szempont, ami miatt elfogadják a nukleáris energiát.

 

AI: Jelenleg az orosz nukleáris technológia a világ élvonalába tartozik. Ludmilla, mi a véleménye, minek köszönhető ennek a fellendülése és a folyamatos innováció?Azért is kérdezem, mert Ön érti az orosz nyelvet, az orosz embereket, kicsit „belülről” látja törekvéseik mozgatórugóit.

KZGL: Az orosz nukleáris technológia fejlődése nem választható el a világ nukleáris fejlődésétől. Az orosz nukleáris ipar a világ „atomtudományának” nagy tapasztalatú, kiváló szereplője. Nagy figyelmet és komoly pénzeszközöket fordít a fejlődésre és jelentős eredményeket ér el a technológia minden területén, most elsősorban a hulladékkezelésben.

A nukleáris iparág ma az egész világon egy nagy családot képez. Ebben az orosz közreműködés és képviselet elismert és ugyanolyan fontos és hasznos, mint a többi nagy szállítóé, üzemeltetőé és képviselőé. Erre a nagy nukleáris családra az a jellemző, hogy egymást tisztelik, és elismerik. Szükségük van egymásra bárhol élnek is, bármilyen távol vannak is egymástól. Ez a mozgatórugó. Mindezen felsorolt pozitívumok és szempontok ugyanígy elmondhatók az amerikai, az angol, a francia vagy más nagy nukleáris tapasztalattal rendelkező szállítókról vagy országról.

HÁ: A világ nukleáris ipara Csernobilt követően félt az orosz technológiáktól. Időbe telt bizonyosságot adni arról, hogy a robosztusabb orosz technológiai megoldásokkal biztonságosan és jó hatásfokkal üzemelnek az orosz tervezésű atomerőművek, és ezek egyike sem csernobili típusú. Dél-Amerikától Ázsiáig számos ország – de maga Oroszország is – újabb orosz tervezésű atomerőműveket épít. Az atomenergiától elforduló országok döntései alapvetően politikai hátterűek, nem valós biztonsági vagy energetikai indokok határozzák meg.

A 2003-as paksi üzemzavart követően átmenetileg csökkent az új atomerőművi blokkok építésének támogatottsága, a már üzemelő blokkok leállítását azonban akkor sem követelte a hazai társadalom.

 

AI: Mely területeken, fórumokon jelenik meg leginkább a Nők a Nukleáris Energetikában szervezete jelenleg?

KZGL: A WIN mindenhol szívesen látott vendég és mindenhol szívesen jelenik meg. A legfontosabbak azonban a Nukleáris Világszervezet a World Nuclear Association (WNA) rendezvényei és eseményei.

 

AI: Ágota, mik a célok, tervek a jövőt illetően?

HÁ: A jövőbeni célok nem változnak. A 2013 tavaszán kitűzött stratégiai célkitűzéseink szorosan követik a Magyar Nukleáris Társaság célkitűzéseit, miszerint feladatunknak tekintjük a nukleáris kultúra széles körű terjesztését és annak elősegítését, hogy a megcélzott társadalmi rétegekkel való kommunikációnk során be tudjuk mutatni, hogy ha a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják, akkor ezek az emberek egészségét, életkörülményeit és a környezetet nem veszélyeztetik, hanem javítják. A megvalósításhoz pedig már csak a lelkesedés, a tudás és megfelelő módszerek szükségesek.

 

 

Fotók: Hanti Ágota, a WIN Magyarország elnöke

Kissné G. Ludmilla, a WIN korábbi elnöke egy konferencián a svédországi Kalmarban

 


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére