Menu

Radioaktív anyagok szállítása

Radioaktív anyagok szállításaRadioaktív anyagok esetében különleges és szigorú előírásokat kell betartani. A szállítás történhet vasúton, vízi és légi úton, valamint gépjárműveken. Magyarországon leginkább a közúton való szállítás alkalmazott.

 

A radioaktív anyagok szállításakor be kell tartani a KRESZ veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásait. A legfontosabb kitételek:

  • A szállítás során sehol sem szabad megállni másik veszélyes anyagot szállító jármű és tömegközlekedési jármű, valamint megállóhelye közelében.
  • Tilos várakozni lakott területen belül mindenhol, lakott területen kívül pedig mindazon helyeken, amely közlekedés szempontjából veszélyes helyszínnek tekinthető.

A szállítást az illetékes hatósággal engedélyeztetni kell. Az engedély megszerzése érdekében a gépjárművet be kell mutatni az engedélyeztető hivatalnak – Ez az atomenergiáról szóló törvény szerint az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartozik.

  • Az izotópszállító járművet meg kell jelölni a sugárveszély nemzetközi jelzésével.
  • Elöl és hátul narancs színű táblával jelezni kell, hogy az anyag veszélyes.
  • A radioaktív anyagot magába foglaló munka- vagy szállítótartót a gépjármű rakfelületéhez jól kell rögzíteni.

Az esetek egy jelentős hányadában a rögzítés úgy történik, hogy a munka- vagy szállítótartót egy külön szállítóládába helyezik. A szállítóládának zárhatónak kell lennie, és külön megjelölést kap a sugárveszély jelzésével. A ládába esetenként külön sugárvédelmi árnyékoló anyagot kell elhelyezni. Ez biztosítja azt, hogy a gépjárműn utazó személyek tartózkodási helyén a dózisegyenérték-teljesítmény ne haladja meg a 20 Sv/h-t. Ennek folyamatos ellenőrzésére a gépjárművön megfelelő sugárzásmérő műszert kell alkalmazni.

  • A gépjárműnek a sugárzó anyag szállítására kijelölt része egyértelműen el kell különüljön a személyek szállítására szolgáló résztől.
  • A raktérben személyek nem utazhatnak.
  • A szállításhoz két személy jelenléte szükséges, közülük legalább az egyik bővített sugárvédelmi ismeretekkel kell rendelkezzen.

Kettőnél több személy szállítása csak abban az esetben engedélyezett, ha jelenlétük a szállításhoz vagy a sugárforrás felhasználásához feltétlenül szükséges.

  • A gépjárművet el kell látni figyelmeztető felirattal, amelyik tartalmazza a baleset esetén követendő eljárást. Miután ennek általában része a gépjármű környezetének lezárása, a járművet szükséges ellátni megfelelő állványokkal, kordonkötelekkel és a sugárveszélyt jelző táblákkal.
  • A gépjárművet nyitott radioaktív anyagok szállítása esetén el kell látni az esetleges dekontamináláshoz* szükséges legfontosabb eszközökkel.

Előbbiek alapján látható, pontosan szabályozott folyamat a radioaktív anyagok szállítása, történjen akár földön, vízen, levegőben.

 

   *dekontaminálás: sugárszennyezettség-mentesítés

 

Kapcsolódó cikkeink:

Radioaktív hulladék
Radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése
Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése
A radioaktivitás mostoha sorsa


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére