Menu

Radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése

Radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése
A radioaktív anyagokkal végzett bármely művelet során keletkeznek radioaktív hulladékok.

 

A nukleáris üzemek biztonságos működtetése során is keletkeznek olyan anyagok, melyek elhelyezéséről gondoskodni kell. A tervezés, a megfelelő “elcsomagolás” elengedhetetlen a melléktermékek esetében. A radioaktív hulladékokat többféle szempont szerint kell osztályozni.

1. Halmazállapotuk szerint:

 • szilárd,
 • cseppfolyós,
 • légnemű.

2. Aktivitásuk szerint:

 • kis aktivitású,
 • közepes aktivitású,
 • nagy aktivitású.

Az osztályba sorolás szilárd hulladékok esetében a felületen mérhető dózisteljesítmény, folyékony és légnemű hulladékok esetén a szennyező izotópok aktivitáskoncentrációja szerint történik.

3. Eredetük szerint:

 • a nukleáris üzemanyag-ciklusból (uránbányászat, urándúsítás, fűtőelem-gyártás, atomerőmű, kiégett üzemagyag, fűtőelem-újrafeldolgozás),
 • kutatóreaktorokból,
 • ipari, mezőgazdasági izotópalkalmazásból,
 • izotópgyártásból,
 • orvosi alkalmazásból.

Az osztályba sorolás azért szükséges, mert ennek alapján lehet eldönteni, hogy milyen hulladékkezelési és elhelyezési módszert kell választani ahhoz, hogy az adott radioaktív hulladék hosszú távon biztosan ne veszélyeztesse sem a népességet, sem a természeti környezetet.

Elfogadott elv hogy, bármely radioaktív hulladék kizárólag szilárd halmazállapotban, lehetőség szerint nem, vagy igen kis mértékben vízoldható formában, és lehetőleg minél kisebb térfogatban kerülhet végleges elhelyezésre. Ennek megfelelően a radioaktív hulladékokat keletkezésüktől kezdve sorrendben a következő műveleteknek kell alávetni:

 1. A keletkező hulladék gyűjtése.
 2. Csoportosítás, osztályozás a további feldolgozás szempontjai szerint.
 3. Térfogatcsökkentő eljárások, koncentrálás.
 4. Felületek és eszközök dekontaminálása.
 5. Esetleges csomagolás, szállítás, átmeneti tárolás.
 6. Koncentrált hulladékok kezelése – általában megszilárdítás és vízoldhatatlan formára hozás valamilyen inaktív hordozóban, például betonba való beágyazással.
 7. Végső elhelyezés.

E feladatoknak a megoldására sokféle módszert alkalmaznak, adott hulladék esetében a megfelelő módszereket, eljárásokat a hulladék jellegének, az adott munkahely jellegének, lehetőségeinek valamint a végső elhelyezési mód szempontjainak figyelembevételével kell kiválasztani.

Néhány általánosan alkalmazott módszer:

Szilárd hulladékokat az éghetőség, az összetétel és az aktivitás szerint elkülönítve kell gyűjteni. Tipikus térfogat csökkentési eljárás a tömörítés – préselés – és az égetés. Kezelési eljárás a betonba, bitumenbe ágyazás a beágyazott hulladék acélhordókba helyezése.

Folyékony hulladékoknál a fenti szempontok szerinti elkülönítés és átmeneti tárolás acél vagy műanyag tartályokban történik. Térfogat csökkentési eljárásként legtöbbször bepárlást vagy kémiai lecsapást és a csapadék leválasztást alkalmazzák. A leggyakrabban használt kezelési módszer itt is a betonba vagy bitumenbe való beágyazás.

Légnemű hulladékok esetében a radioaktív munkahelyek, fülkék, edények levegőjét szellőzőrendszerek segítségével elszívják, az elszívott levegőből nagy hatásfokú szűrőkkel választják le a légnemű radioaktív anyagokat és az elhasználódott szűrőket a továbbiakban szilárd radioaktív hulladékként kezelik.

A felsorolt hulladékkezelési módszereket elsősorban kis és közepes aktivitású hulladékok esetében alkalmazzák. Nagy aktivitású – elsősorban folyékony és légnemű – hulladékok feldolgozásánál és kezelésével a fenti módszerek egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók, mivel ezekben a hulladékokban a radioizotópok aktivitáskoncentrációja és össz-aktivitása igen nagy, valamint sok alfa-sugárzó izotópot tartalmaznak, így mind dózisteljesítményük, mind radioaktív bomlást kísérő hőfejlődés igen nagy.

Nagy aktivitású hulladékok kezelésére speciális technológiákat – például üvegbe ágyazás – fejlesztettek ki és alkalmaznak néhány olyan országban, ahol a teljes nukleáris üzemanyagciklus – az urándúsítástól a fűtőelem-újrafeldolgozásáig – megvalósul.

 

Fotó: twi.co.uk

 

Kapcsolódó cikkeink:

Radioaktív hulladék
Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése
Radioaktív anyagok szállítása
A radioaktivitás mostoha sorsa
Radioaktív hulladék


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére