Menu

Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése

Radioaktív hulladékA kiégett atomerőművi fűtőelemek és az azok újrafeldolgozásakor keletkező nagy aktivitású melléktermékek tárolásakor hosszú ideig még mesterséges hűtésről, szellőzésről és felügyeletről kell gondoskodni, mielőtt végleges elhelyezésre kerülnek.

 

Mind az egyes országok gyakorlata, mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása azt mutatja, hogy a tudomány és a technika mai ismeretei szerint a legbiztonságosabb végleges tárolási mód a geológiai környezetbe való elhelyezés. A radioaktív anyagoknak emberi és természeti környezettől való elszigetelését az alábbi védőkorlátok biztosítják:

1. A melléktermék formája és csomagolása: szilárd, homogén szerkezetű hordozóanyagba ágyazva, amelyből az esetleges, vízzel történő kioldódás sebessége igen kicsi, illetve acéltartályok, víz elleni szigeteléssel vannak ellátva.

2. A geológiai környezet – a tárolót körülvevő kőzetek, földréteg.

3. A tároló létesítmény műszaki elemei, berendezései: A tárolóterek falai, szigetelése, a melléktermék-csomag egységek közötti esetleges térkitöltő anyag, a megtelt tárolótereket véglegesen lezáró szigetelt födémszerkezet, a tároló létesítmény körüli vízelvezetés, a tároló köré és fölé történő föld vagy más, vízzáró és izotópvisszatartó tulajdonsággal rendelkező anyag visszatöltése.

Ezen korlátok együttesen kell biztosítsák a radioaktív melléktermékek elszigetelését a környezettől bármely külső behatással szemben. Az elszigetelés hatásosságának olyan hosszú ideig kell fent maradnia, amíg az izotópok koncentrációja a radioaktív bomlás során olyan kis értékre csökken, hogy a környezetbe való kijutásuk már elhanyagolhatóan kis sugárterhelést okoz az élővilágnak. Kis és közepes aktivitású melléktermékek esetében ez az időintervallum nagyjából 600 évre becsült. A hosszú távú elszigetelést a geológiai környezetnek kell biztosítania, melynek három fajtája alkalmazott.

1. Felszíni elhelyezés a talaj felszínére vagy közvetlenül a legfelső talajrétegbe épített vasbeton-beton tárolókban.

2. Felszín alatti elhelyezés természetes vagy mesterséges üregekben, elhagyott bányákban.

3. Mély geológiai rétegekben történő elhelyezés, több száz méter mélyen elhelyezkedő, stabil, kristályos kőzetekben.

A geológiai környezettel szemben támasztott követelmények. Homogén, jó vízzáró tulajdonságú anyagokat kell tartalmazzon, távol legyen a talajvízszinttől, forrásoktól, kutaktól, illetve szeizmikus szempontból stabil övezetben legyen. A radioaktív melléktermékek kezelését és biztonságos elhelyezését az ipar és technológia szerves részének szükséges tekinteni.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Radioaktív hulladék
Radioaktív anyagok szállítása
Radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése
A radioaktivitás mostoha sorsa


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére