Menu

Radioizotópok orvosi alkalmazása

orvosi műszerek - Radioizotópok
A radioaktív anyagok felhasználásának egyik alkalmazási területe a radioizotópok jelzőanyagként való alkalmazása.

 

Radioizotópok: Az instabil atommagok hosszabb-rövidebb idő elteltével alacsonyabb energiaszintű állapotba mennek át és eközben radioaktív sugárzást bocsátanak ki. Ezeket radioaktív izotópoknak, magát az átalakulást radioaktív bomlásnak nevezzük.

A nyitott radioaktív anyagok* legfontosabb alkalmazási területe a nyomjelzéstechnika. Különféle halmazállapotú anyagok egyes alkotórészeinek megkülönböztetésére, helyváltoztatásuk vagy mennyiségük – koncentrációjuk – időbeli változásának megfigyelésére olyan nyomjelző anyagot kell alkalmazni, amelynek közönséges fizikai, kémiai, esetenként biológiai tulajdonságai megegyeznek a vizsgált dolog alkotórészével, de valamely speciális tulajdonságuk révén megkülönböztethetők. Ilyen speciális tulajdonság lehet a radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzás, amelynek mérésével nyomon lehet követni a jelzőként alkalmazott izotópot.

A radioaktív nyomjelzéstechnika alkalmas számos kémiai és biológiai folyamat vizsgálatára. Az alkalmazási terület kiterjed a tudományos kutatásokra, az ipari, mezőgazdasági, környezetvédelmi és orvosi feladatok megoldására is. Az orvosi gyakorlatban a nyomjelzés-technikai módszereket elsősorban diagnosztikai célokra alkalmazzák. Jellemző alkalmazás a 131I izotóppal végzett pajzsmirigyfunkció-vizsgálat, amelynek során a szervezetbe juttatott 131I izotóppal jelzett jód időbeli felhalmozódását mérik a pajzsmirigyben és ebből annak egészséges vagy kóros működésére lehet következtetni.

Radioaktív izotóppal jelzett részecskék – aeroszolok – levegővel történő belélegeztetésével tüdőleképezést lehet elvégezni, de alkalmas izotópok megfelelő vegyületekbe való beépítésével egyéb területek – vese, csont, központi idegrendszer – vizsgálata is elvégezhető.

Széles körben alkalmazzák a radioimmunológiai módszereket – Radio Immuno Assay -, amelynek során 3H (trícium), 125I vagy 131I jódizotóppal jelzett szerves vegyületek – fehérjék, hormonok – segítségével lehet orvosi diagnosztikai vizsgálatokat végezni.

Orvosi terápiás célokra különböző sugárforrásokat használnak. Felületi vagy üregi daganatok besugárzására 20-60 kV gyorsítófeszültségű röntgenberendezést, mélyben fekvő daganatok elpusztítására pedig nagyenergiájú sugárforrásokat, radioizotópokat vagy gyorsítókat használnak. A terápiás esetek mintegy 20-25%-a lineáris gyorsító alkalmazását kívánja meg. Besugárzás céljaira felhasználják mind a felgyorsított elektronnyalábot, mind a megfelelő céltárgyban keletkező fékezési röntgensugárzást.

A gyógyászati célokra leggyakrabban használt radioizotópokat atomreaktorokban állítják elő. Ezek fontosságát mutatja az az esemény is, mikor 2008-ban terven kívül három, radioizotópokat előállító atomreaktort állítottak le az EU-ban, aminek következtében az unió területén hiány lépett fel a gyógyászati célokra használt radioizotópokból.

 

*Nyitott radioaktív anyagok: A radioizotópnak egyéb anyagokkal és a környezettel való közvetlen érintkezése lehetséges, tehát összekeverhető, kémiai reakcióba hozható más anyagokkal.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Nukleáris medicina
Radioaktív ólom a rák ellen
A radioaktivitás mostoha sorsa
Radioaktivitás az egészségügyben

 


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére