Menu

Sugárvédelmi méréstechnikai eszközök

Dózismérők - Sugárvédelmi méréstechnikai eszközökA radioaktív bomlást kísérő sugárzásokat az ember érzékszervei közvetlenül nem észlelik. A személyi dózismérés célja az ionizáló sugárzással esetlegesen érintett személyeket érő külső sugárterhelés mérése, ellenőrzése. Ennek érdekében használatosak a személyi dózismérők.

 

Tolldózismérő

A személyi dózismérők egyik legrégebben használatos eszköze az úgynevezett tolldózismérő, mely tulajdonképpen egy kis ionizációs kamra, jelenleg is számos helyen megtalálható és használatos. A tolldózismérők kis kondenzátor-ionizációs kamrák, általában gamma-dózis mérésére használatosak.

A tolldózismérő fő része az a kvarcszálas elektrométer, amely a kondenzátor töltésével arányos mértékben kitér. A tolldózismérő leolvasása a belső mikroszkópokkal történik, amelyen belül skálabeosztás található. Jellemző tulajdonságuk az önkisülés, mely a szigetelőanyagokon való töltésveszteség eredménye. A jó tolldózismérő önkisülése kisebb 2%-nál egy nap értéknél – mérési tartományuk kicsi, általában 0 és néhány mSv közötti érték.

 

Filmdózismérő

A fényképészetben használt filmek érzékenyek az ionizáló sugárzásokra, a filmnek ezt a tulajdonságát használhatjuk fel személyi dózismérési célokra. A filmemulzió lényegében egy zselatinba ágyazott ezüst-bromid, amely ezüstre és brómra szakad a besugárzáskor. Az előhívás és fixálás után szabad ezüst marad az átlátszó zselatinrétegben, így az exponált film a fény számára kevésbé áthatóvá válik. Ez a feketedés folyamata, a dózismérés alapelve: Elsőként ismert dózisok alkalmazásával filmsorozatot készítenek, az előhívás után a dózis függvényében ábrázolják a feketedést. Ez a kalibrációs görbe. Ezt követően az ismeretlen nagyságú dózissal besugárzott filmek feketedését mérik, így a kalibrációs görbéről a dózis meghatározható. A gyakorlatban a kalibrációs görbe felvételéhez használt filmeket és a személyi dózismérés filmjeit egyszerre hívják elő. Mivel a normál filmek érzéketlenek az ionizáló sugárzásokra, a filmeket „érzéketlenítik”. Ennek az a folyamata, hogy a film mindkét oldalára emulziórétegeket visznek fel, s a zselatinba fluoreszcens vegyületeket is kevernek. Ennek hatására nagyobb lesz a film feketedése. A dózismérés tartománya a filmdózismérővel 0,2 mSv és 10 Sv dózistartományba esik, melyben a mérést végezni lehet.

 

Termolumineszcens dózismérő

Dózismérők - Sugárvédelmi méréstechnikai eszközök I.A személyi dózismérés legkorszerűbb módszere a termolumineszcens (TL) dozimetria. Ha alkalmas termolumineszcens anyagokat ionizáló sugárzás hatásának tesznek ki, akkor az így besugárzott anyag kifűtve fényt bocsát ki. A leggyakoribb TL-anyagok a lítium-fluorid, a kalcium-szulfát és a lítium-borát. A detektorokkal 0,2 mSv – 2 Sv tartományban lehet dózist mérni, de bizonyos feltételek mellett ez kiterjeszthető egészen 50-100 Sv-ig is.

 

A radioaktív szennyeződéseket el kell távolítani, ez a folyamat a dekontaminálás. Az ionizáló sugárforrások dózisteljesítményeinek mérését általában hordozható műszerekkel végzik, de egyes helyeken telepített rendszerekkel is dolgoznak.

 


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére