Menu

Sugárvédelmi munkamódszerek

Sugárzás hatásaiAz ionizáló sugárzások, még ha a gyógyítás érdekében használjuk is fel, az élő anyagot károsíthatják. A sugárvédelem célja tulajdonképpen az, hogy a károsító hatás minél kisebb legyen.

 

A sugárvédelem összetett elméleti és alkalmazott tudományterület, amely elsősorban a fizika, a kémia, a biológia és az orvostudomány eredményeire épít. A sugárzás elleni védelem fő célkitűzései:

1. Biztosítani, hogy az ionizáló sugárzások, vagy az azokat kibocsátó berendezések, készülékek alkalmazásával kapcsolatban determinisztikus élettani hatások ne léphessenek fel.

2. Biztosítani, hogy az ionizáló sugárzásokat, vagy az azokat kibocsátó berendezéseket, készülékeket alkalmazó dolgozók foglalkozási kockázata ne legyen nagyobb, mint egyéb foglalkozási ártalmak kockázata.

3. Biztosítani a lakosság részére, hogy a természetes és az orvosi sugárterhelésen felüli sugárterhelés kockázata ne haladja meg az egyéb civilizációs ártalmaktól eredő kockázatot, amely 5-10 haláleset/év nagyságrendű.
A sugárvédelem alapvető munkamódszere a megelőzés. Olyan munkakörülmények, olyan sugárzási viszonyok biztosítása, amelyeknél teljesülnek a sugárvédelem célkitűzései. A megfelelő feltételek biztosítása részben műszaki kérdés, ám nagy szerepe van az emberi tényezőnek is. Ezek közül meg kell említeni a dolgozók kiválasztásának kérdését – ide tartozik az orvosilag alkalmasnak minősítés is –, a tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséget, kiemelt a tevékenységet kísérő adminisztratív tevékenység és nem utolsósorban a rendszeres munkahelyi és hatósági ellenőrzések.

A megelőző tevékenységhez részben kapcsolódik, de attól bizonyos esetekben külön is válik a sugárzási viszonyok folyamatos nyomon követése. Ezt a célt szolgálják a sugárveszélyes munkahelyeken a sugárvédelmi dózis-, dózisteljesítmény-, illetve felületi szennyezettség-mérések, a szervezetbe jutott radioaktív anyagok mennyiségének, illetve minőségének megállapítására irányuló mérések és a külső sugárzásból származó sugárterhelés megállapítására a személyi dozimetria.


Alapelvek a sugárvédelemben

1. Az indoklás elve: Az indoklás elve szerint kizárólag olyan sugárterheléssel járó tevékenység végezhető, amelynek alkalmazása a társadalom részére egyértelmű haszonnal jár. Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a sugárveszélyes tevékenységet akkor szabad végezni, ha nem áll rendelkezésre hasonló költséggel, hasonló eredményt adó, sugárveszéllyel nem járó módszer.

2. Optimálás elve: Az optimálás elve azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az indoklás elve szerint sugárveszéllyel járó tevékenység végezhető, a sugárforrások tervezését, használatát, valamint a sugárveszéllyel járó tevékenységet úgy kell végezni, ami biztosítja, hogy a sugárterhelés olyan kicsi, amekkora még ésszerűen elérhető, a mindenkori gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével.

3. Korlátozás elve: A korlátozás elve akkor alkalmazandó, amikor az atomenergia és az ionizáló sugárzások alkalmazása a tervezett keretek között, ellenőrzött módon történik. Ekkor egyetlen személynél vagy egyetlen embercsoportnál sem léphet fel a társadalom által elviselhetőnek ítélt kockázatot jelentő évi dóziskorlátnál nagyobb sugárterhelés.

 

Illusztráció: atomfizika.elte.hu


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére