Menu

Új atomerőművi blokk(ok) építése – Nemzeti Energiastratégia

Félelem az energiafüggőségtől - hazánk nukleáris kapacitása
Magyarország politikai-gazdasági mozgásterét meghatározó tényezők között jelentőségét és súlyát tekintve az elsők közé tartozik az energiaimport-függőség. A nemzeti szuverenitás erősítése elképzelhetetlen e kitettség fokozatos mérséklése nélkül.

Egy évtizedekre szóló energetikai szakpolitikai alapdokumentum fő célja így semmiképpen nem lehet más, mint a folyamatos függetlenedés a külső energiafüggőségtől. Ennek alapján nem véletlen, hogy az Országgyűlés által 2011. október 3-án elfogadott Nemzeti Energiastratégia üzenete: „függetlenedés az energiafüggőségtől”. Az energiaellátás biztonságának szavatolása, a versenyképesség növelése és a fenntarthatóság felé való elmozdulás érdekében hazánk energiafüggetlenségéhez elvezető út sarokpontjai az energiatakarékosság, a decentralizáltan és itthon előállított megújuló energia, integrálódás az európai energetikai infrastruktúrákhoz és az atomenergia, amelyre a közúti és vasúti közlekedés villamosítása épülhet. Az ötödik sarokpont a kétpólusú mezőgazdaság létrehozása, amely a fenntarthatósági és piaci szempontok érvényesítésülésére tekintettel kellő rugalmassággal tud váltani az élelmiszertermelés és az energetikai célú biomassza-előállítás között. Emellett nem mondhatunk le a fosszilis energiahordozókról sem, a méltányos áron beszerzett földgázra továbbra is fontos szerep vár, míg a hazai szén- és lignitvagyon a magyar energetika stratégiai tartalékát adja.

Magyarország fokozatos energiafüggetlenedése érdekében a Nemzeti Energiastratégia az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzésével és a zöld technológiákból származó villamosenergia-termelés arányának és mennyiségének növekedésével számol. A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításnak így nincsen alternatívája, mivel hazánk villamosenergia-ellátásának biztonsága enélkül aligha lenne garantálható.

Magyarország középtávú nemzeti érdeke így azt kívánja, hogy a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos kérelmek és engedélyek – a jogszabályokban foglaltaknak és az 1. blokk már megadott 20 éves üzemeltetési engedélyének megfelelően – időben megszülessenek. A stratégia szerint a villamosenergia-ellátásának biztosítása, a villamos energia árstabilitása és a környezetvédelmi célkitűzéseink teljesítése érdekében hosszú távon is szükségesnek mutatkozik a jelenlegi kapacitások pótlása.

 


Hozzászólások

ugrás az oldal tetejére